Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri - Fenix Yangın

Qaz vasitəsilə avtomatik yanğınsöndürmə sistemi

Yanğınsöndürmə sistemləri bu sistemlərdə tətbiq olunan alov söndürən agentin növündən (məsələn: su, köpük, təmiz təsirsiz və sintezləşdirilmiş qazlar kimi) asılı olaraq fərqlənirlər. Yanğın hadisəsi zamanı yanğından mühafizə edilən obyektin xüsusiyyətindən asılı olaraq, bu və ya digər alov söndürmə agentindən istifadə olunur. Alov söndürən agentlər sırasında FM200 markalı sintezləşdirilmiş qaz məxsusi bir yer tutur.

Təcrübə onu göstərmişdir ki, insanların yaşadığı və yaxud çalışdığı yerlərdə və həmçinin, bahalı elektron avadanlığı və ya qiymətli şeylərin saxlandığı yerlərdə, arxivlərdə və anbarlarda FM200 qazının tətbiq edilməsi daha məqsədəuyğundur. Çünki, su və yaxud köpük, server və ümumiyyətlə kompüter texnikasına zərər verə, bu texnikanı sıradn çıxara bilər. FM200 qazından istifadə zamanı isə belə təhlükə istisna edilir.

Qaz vasitəsilə yanğınsöndürmə sistemindən istifadə zamanı yanğın baş verən yerdə yanma prosesinin getməsinin qeyri-mümkün edilməsi üçün, burada məxsusi bir qaz mühiti yaradılır. FM200 sintezləşdirilmiş qazın tətbiqinin bir sıra üstünlükləri vardır. Bu üstünlüklərin bəzilərini nəzərdən keçirək.

Əvvəla, sintezləşdirilmiş qazdan istifadə edilməsinin ən mühüm üstünlüyü - onun həm insan üçün, həm də ki, elektron avadanlıq üçün təhlükəsiz olmasıdır. Yanğının söndürülməsi zaman qaz elə konsentrasiyada istifadə olunur ki, insan həyatı və səhhəti üçün təhlükə kəsb etməsin. FM200 qazının tətbiqi zamanı otağın havasında olan oksigenin konsentrasiyası 3%-ə qədər azalır. Havanın belə tərkibi yanğının davam etməsi üçün kifayət olmamaqla bərabər, buradakı adamların çətinlik çəkmədən nəfəs almalarına imkan verir.

Qaz vasitəsilə avtomatik yanğınsöndürmə sistemi

Bahalı elektron avadanlıqlar və həmçinin qiymətli sənədlər saxlanan yerlərdə də FM200 sintezləşdirilmiş qazından istifadə çox əlverişlidir. Bu cür yerlərdə yanğın baş verən zaman FM200 qazı tətbiq edildikdə, yarana bilən ən ziyanlı effekt – burada hərarətin çox cüzi şəkildə aşağı düşməsi ola bilər.  Bu da ki, elektronikaya heç bir mənfi təsir etmir. Qaz avadanlığın aşınmasına (korroziyasına) gətirib çıxarmır və cərəyan keçirmir.

Onilliklər ərzində yaradılan kağız sənədli arxivlər, kompüterlərin və serverlərin yaddaşlarında saxlanılan unikal məlumat bazaları bir çox hallarda əvəzi heç bir şeylə ödənilə bilməyən qiymətsiz materiallardan ibarət olur. Serverlərdə və sairə məlumat saxlama yerlərində saxlanan məlumatların bir anın içərisində itirilə bilməsi riski isə hər zaman mövcuddur. Məhz bu səbəbdən də, məlumatların və onların daşıyıcılarının qorunması nöqteyi-nəzərindən qaz vasitəsilə yanğınsöndürmə qurğularının quraşdırılması ən effektiv vasitədir.

Qaz vasitəsilə söndürmənin üstünlüklərindən biri də - yanğının söndürülməsinə sərf olunan vaxtdır. Aparılmış təcrübələrin nəticələri və real yanğınların söndürülməsi barədə məlumatlar göstərir ki, FM200 sintezləşdirilmiş qazın tətbiqi zamanı yanğın 15 saniyə ərzində dayandırılır.

Sistemin daha bir üstünlüyü də onun çox yığcam olması və saxlanıldığı məkanda böyük yer tutmamasıdır. Qaz vasitəsilə yanğınsöndürmə sistemində yanğın söndürən agent mayeləşdirilmiş şəkildə balonlarda saxlanılır. Bu sistem etibarlıdır – çünki, paralel şəkildə həm elektrik (sızmaya nəzarət cihazları) və həm də vizual (manometrlərdən istifadə olunmaqla) monitorinq tətbiq edilir. Bu sistem, həm də uzunömürlüdür – onun istismar müddəti 30 ildən yuxarıdır.

Beləliklə, əgər bütün bu sadalananlara ümumi nəzər yetirsək, onda görərik ki, FM200 qazı vasitəsilə yanğınsöndürmə sistemi ən yüksək yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verir. Hətta bəzi hallarda isə (məsələn, telekommunikasiya avadanlığı, çox sayda kompüterlər və serverlər olan yerlərdə) bu sistem yeganə məqbul variant olur.

                                                                   

Elektrik Panosu Söndürme Sistemi

Elektrik panosu söndürme sistemi, bu isminden de kolaylıkla anlaşılabileceği gibi genel anlamda önemli elektrik ve elektronik parçaların korunmasını esas alır. Sistemlerin ana amacı bu parçaları korumak ve böylece yangının daha fazla büyümesini önlemektir. Bu özellikle yazılım tabanlı işlemler alanında çalışan firmalar için çok avantajlı bir durumdur.

Yazılım tabanlı işlemler ve buna benzer işlemler yapan firmalar içlerinde çokça elektik ve elektronik parça bulundururlar. Bu parçalar firma ve bu firmada yapılan işlemler için son derece kritik bir öneme sahiplerdir. Parçalardan birine zarar gelmesi halinde firmanın tüm işleri aksayabilir. Bu nedenle pano içi yangın söndürme sistemleri, ya da mikro yangın söndürme sistemler isimler ile de bilinen Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri özellikle yazılım tabanlı çalışan ve bu alanda hizmet veren firmalar tarafından en çok tercih edilen yangın söndürme sistemleri arasında gelir.

Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemi

Elektrik panosu yangın söndürme sistemi, yerine ve kullanım alanına göre farklı gazlar kullanabilir. FM 200, HFC 23 ea, ya da HFC 125 isimli gazlar Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri için en sık kullanılan gazla arasında en başta gelenlerdir. Bu gazların kullanım alanları ve kulanım şekilleri sistemin uygulanacak olduğu mekanın niteliklerine göre değişim gösterebilmektedir. Bu gazlar elektrik elektronik parçalar ve elektrik kablolarına zarar vermeyecek nitelikte olan gazlardır.

Son derece etkili verimli ve sağlam sistemler olan Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri uzman kişiler tarafından tasarlanır ve üretilirler. Bu nedenle montaj ve kurulum işlemleri de yine uzman kişiler tarafından özenle ve dikkatle, doğru bir biçimde uygulanmalıdır. Bu makinenin ömrü ve verim seviyesi için son derece önemli bir faktördür.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri

Pano içi yangın söndürme sistemleri, elektrik panosu yangın söndürme sistemleri modern teknolojiler ile geliştirilmiş olan son derece etkili ve verimli yangın söndürme sistemleri olarak bilinirler. Bu sistemler günümüzün en tehlikeli, en büyük kayıplara neden olabilen ve kontrol edilmesi en zor olan afetlerden biri olan yangınlara karşı çok sağlam bir koruma sağlarlar. Yangın son derece korkunç ve çok büyük can ve mal kayıplarına sebep olabilen bir afettir. Bu afete karşı korunmanın en iyi yolu, öncesinde koruyucu önlemler almaktır. Yangını hiç başlamadan önlemek bariz bir biçimde en iyi önlem olacaktır. Pano içi yangın söndürme sistemleri olarak da bilinen Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri bu önlemler arasında en çok tercih edilenleri ve en verimli olanları arasında ilk sıralarda gelen sistemlerdendirler.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemi Nedir? 

Pano içi yangın söndürme sistemleri nedir? içerdiği elektrik elektronik panolar ile yangın söndürme ve yangından koruma işlemlerini sağlar. Pano içi yangın söndürme sistemleri olarak da bilinen elektrik panosu yangın söndürme sistemleri çok küçük ebatlarda tasarlanan ve üretilen sistemlerdir. Bu nedenle Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri, pano içi yangın söndürme ismine ek olarak mikro yangın söndürme sistemleri olarak da bilinirler. Mikro kelime anlamı olarak küçük ya da ufak gibi anlamlara gelir. Bu da bir yangın söndürme sistemine göre son derece ufak ebatlarda tasarlanan ve üretilen Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri için oldukça tanımlayıcı ve isabetli bir isim olacaktır. 

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri Fiyatı

Pano içi yangın söndürme sistemleri fiyatı, bakıldığı zaman piyasa durumuna göre farklılaşabilmektedir. İnsanların kendi eli ile söndüremeyeceği ve kendi yetenekleri ile müdahale edilemeyecek yerlerde başlayabilir.  Mikro yangınlarla müdahale eden pano içi söndürme sistemi fiyatları için danışmalısınız.  genel anlamda küçük panoların kör noktalarında başlayan yangınların söndürülmesi alanında kullanılırlar. Bu sistemler bahsedilen alanda çok sağlam bir hizmet vermek ile birlikte yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alırlar. Böylece yangın panonun tümüne zarar veremeden hızlı bir biçimde söndürülmüş olur. Bu da mekanın genel elektrik donanım parçalarının etkili bir korunma altına alınması anlamında gelmektedir.

Pano Yangın Söndürme Sistemi Çeşitleri

Pano yangın söndürme sistemlerinin iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Pano içi gazlı söndürme ve mikro yangın söndürme sistemidir. Bu sistemlerden ihtiyaca uygun olan belirlenmekte ve yerleştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

 • Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Bu sistemin içinde yer alan gazlar; FM 200, HFC 23, HC 125 ve HFC 236 ea olarak isimlendirilen gazlardır. Sistem uzman mühendisler tarafından yerleştirilmesi gereken bir sistemdir. Kuru kimyasal söndürme sistemleri ile uyumludur. Sadece söndürme değil, savunma mekanizmasını da içinde barındırmaktadır. Bu şekilde ekipmanların sürekli güvende olması sağlanmaktadır.  Yangın anında sistemin algılayıcıları kısa sürede devreye girmekte ve personele haber verilmektedir. Böylece sistem dışında insan müdahalesi de hızlı şekilde sağlanmaktadır.

 • Mikro Yangın Söndürme Sistemleri

Özellikle pano gibi oldukça küçük alanların korunmasında tercih edilen bir sistemdir. Pano vb. Yerlere polimer hortumlar yardımıyla sistem yerleştirmesi gerçekleştirilmektedir. Ateşin ısısına bağlı olarak hortum üzerinde belirlenmiş birkaç noktadan otomatik yırtılır ve yangına müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemin parçalarını tüp, vana ve algılayıcı birimi oluşturmaktadır. Oluşturulan bu basit sistem sayesinde yangın durumunda çok kısa sürede devreye girilmekte ve yangının büyümesi önlenmektedir.

Elektrik Panosu Söndürme Sistemi

Elektrik panosu söndürme sistemi, içerdeki az malzeme sayesinde çok az maliyetli olmaktadır. Yangın gibi önemli bir duruma en ekonomik ve kaliteli çözüm sistemi oluşturulmaktadır. Bu sistemin bakım ve yeniden dolum maliyeti de oldukça düşük durumdadır. Pano içi mikro söndürme sistemi dahilinde bulunan tüpler 1, 2, 4, 6 ve 12 kg ağırlığındadır. Oluşturulan bu sistemin takibi merkezi algılama sistem monitöründen yapılmaktadır.

                                                                                                  

FM200 Yönetmelik

FM200 yönetmelik, renksiz ve kokusuz gibi özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. 25 bar basınç altında tüplere doldurulan FM200; sıvı şekilde muhafaza edilmektedir. Yaygın bir şekilde kullanılanFM-200 gazlı söndürme sistemleri bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi; görüntü olarak uygulandığı alana herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit edici bir yanının olmamasıdır. İçerisinde sıvı halde bulunan gaz; püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve FM200 gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan FM 200 gazı; Halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemidir. Bu da yine FM200 ün bir avantajı olmaktadır. Açığa çıkan yangının fazla kayba neden olan olmaması için; en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir. Aksi halde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem ve üniteler kısa süre içerisinde yok olur. FM200 gazlı söndürme sistemleri; kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle değer görmektedir. Yangın alarmının devreye girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye püskürme işlemi uygulanır.

FM200 yangın söndürme sistemi içerisinde yer alan FM200 gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel hasarı yansıtmaması nedeniyle; günümüzde en çok kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin başında gelmektedir.

Bu da yine FM200’ün bir avantajı olmaktadır .Açığa çıkan yangının fazla kayba neden olan olmaması için; en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir. Aksi halde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem ve üniteler kısa süre içerisinde yok olur. FM 200 gazlı söndürme sistemleri; kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle değer görmektedir. Yangın alarmının devreye girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye püskürme işlemi uygulanır.

FM200 Yönetmelik

FM200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi; yanıcı yüzeyde ve çeşitli ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmaması olmaktadır. Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme sistemlerinin uygulandığı yüzeylerde fiziksel açıdan ciddi hasarlar açığa çıkmaktadır. Bu problem nedeniyle FM200 gazı geliştirilmiş ve uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle FM200 gazıyla müdahale edilen alanlarda; yangın sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması da, bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli etkendir. Elektrikli cihazların yer aldığı alanlarda bile yine sorun teşkil etmemektedir.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Günümüzde en fazla çıkan yangınlara bakıldığı zaman hayati bir tehlike yaratmaması için kullanılan otomatik yangın söndürme cihazlarının en kullanışlı alanlarından biri FM 200 söndürme sistemleridir. Bunun yanı sıra insan hayatını tehlikeye atan bir madde değildir. Tamamen kokusuzdur ve saydam yapısı bulunur. Yangının olduğu bölgede söndürüldüğü zaman en ufak bir zarar oluşturmaz. FM200 gazlı söndürme sistemleri bakıldığı zaman,

 • Can ve mal kaybına sebep olan yangınlarda gazlı söndürme sistemlerinin kullanılması önemlidir ve bununla birlikte renksiz ve kokusuz olması sistemlerinin en fazla tercih edilme sebebi olmaktadır.
 • FM 200 gazlı söndürme sistemleri nedir bakıldığı zaman insan sağlığına koku olarak zarar vermemesi ile beraber hassas materyallerde renk olarak kalıcı bir hasar vermeme durumundan oldukça kullanışlı bir sistem olmaktadır.
 • Gazlı söndürme sistemleri arasında bulunan FM en etkili söndürme sistemleri arasındadır ve bununla beraber yanıcı birçok maddeyi etkisiz hale getirebilmektedir.
 • Köpüklü ve sulu söndürme sistemlerinde gazlı söndürme sistemlerinin kullanılmasının uygun olduğu alanlar konusunda kullanılan FM 200 detaylı bir risk analizi sonrasında profesyoneller tarafından kararlaştırılır.
 • Otomatik işlevli olarak bulunan FM 200 sisteminde tüpler 25 bar basınçta doldurmaktadır ve tüp içerisinde yer alan bu sıvı korunan bu sistemde püskürtülen yangına köpük haline teneffüs eder.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemi

FM200 gazlı söndürme sistemi, renksiz ve kokusuz özelliklere sahiptir. Bununla birlikte kısa süre içerisinde yangına müdahale edilmesi ile bilinmektedir. Ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 ila 60 saniyede yangını söndürebilmektedir. FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri yanıcı yüzeyde ve farklı ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmamasıdır.

Su köpük veya kimyasal toz ile uygulanan yangın söndürme sistemlerinde yangına müdahalede fiziksel açıdan ciddi hasar sağlar bu sebeple FM 200 fazı ile müdahale sağlanan alanlarda yangının bitmesi sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaz ve elektrikli cihazların bulunduğu alanlarda da bir sorun teşkil etmez.

FM200 Söndürme Sistemi

FM200 gazlı söndürme sistemi, tüp içerisinde sıvı halde korunan bu sistemde püskürtülen yangını engeller. Kimyasal olarak bilinen bu gaz aslında yangını fiziksel olarak engeller ve yangının üstünü örter. Bir örtü gibi yangını sarar ve böylece söndürülmektedir. Yangının üstünü örten ve buzul niteliğinde köpürtülmüş gaz olarak kullanılan bu madde yangını boğar ve söndürür. FM 200 gazlı söndürme sistemleri nasıl kullanılır bakıldığı zaman,

 • Yangının üstünü örten bu gaz yangını algılaması ile beraber köpürtme sistemini devreye sokan söndürme sistemi birçok yangında kullanılmaktadır.
 • FM 200 gazlı söndürme sistemleri nasıl çalışır bakıldığında gazlı söndürme sistemleri otomatik olduğu zaman sensörleri yangını fark eder ve kısa süre içerisinde ateşleyiciyi hazırlar ve püskürtme sistemini devreye sokar.
 • Alevlerin başladığı bölgeye müdahale edilir ve hava ile yangının arasındaki ilişki kesilir. Bununla birlikte hem mal hem can kaybının önüne geçilir.
 • Tüp içinde basınç altında bulunan FM 200 gazı açığa çıkar ve böylece yangına müdahale edilmektedir.
 • Gazın basınç değerini yayınlayan basınç ölçer gösterge ile birlikte kişiler müdahale ederek gazın yenilenmesini sağlar.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri Bakımı

FM200 gazlı söndürme sistemleri bakımı yangına müdahale sonrasında etrafa renk bırakmaz dumanı engeller ve yangının dağılmasını önler. Bununla birlikte gazlı söndürme sistemlerinin bakımının düzenli olarak yapılması önemlidir. Sistem üzerinde meydana gelen basınç ölçerlerin devamlı olarak test edilmesi sonrasında yangına müdahale edilmişse düzenli olarak gazların yenilenmesi gerekmektedir. FM200 gazlı söndürme sistemleri bakımı nasıl yapılır, ne gerekir bakıldığı zaman,

 • Gazlı söndürme sistemlerinin basınç ölçerlerinin sürekli olarak test edilmesi durumunda eğer yangına müdahale edilmemişse düzenli olarak gazların yenilenmesi, eksiklerinin tamamlanması gerekir.
 • Günümüzde çoğu zaman tüketici olan kişiler riskli durum başa gelmediği sürece tehlikenin ayrımında olmazlar bu sebeple alınan yangın tüplerinin mutlaka senelik bakımının bakılması gerekir.
 • Otomatik gazlı söndürme sistemlerinde ise düzenli muayene şart olmaktadır ve özellikle resmi görevli kişilerce yapılmalıdır.

FM200 Gazı Nedir?

FM200 gazı tamamen renksiz bir gazdır bu sebeple yangın sonrasında söndürmeden kaynaklı olarak bir renk bırakmaz. Hava iletkenliği olmaz bu sebeple yangının dağılma ihtimalini en aza indirir. Dumanın yayılmasını engeller ve yangının olası boğucu özelliğini azaltır. Çevreci grupların da savunduğu bu yangın söndürme sistemi çevreye yayıldığı zaman ozon tabakasına zarar vermez. Kimyasal bir içerik olmadığı için yangın çevresindeki insanlara da zarar vermez bu yönden oldukça avantajlıdır.

FM200 gazı kullanıldığı alanlara bakıldığında ürünlere araç gereçlere, malzeme ve maddelere herhangi bir zarar vermez ve özellikle hassas işlerde çalışan işletme ve atölyelerin başlıca tercihi olabilmektedir. Yangını algılaması ile beraber çok hızlı bir şekilde alan içerisine yayılır bu sebeple etkisini arttırır. Ayrıca FM gazı diğer söndürme sistemleri ile karşılaştırıldığında oldukça az maliyetlidir.

FM200 Gazı Fiyatları

FM200 gazı fiyatları güncel piyasa durumuna göre farklı olabilmektedir, bununla beraber FM 200 gazı diğer söndürme sistemlerine göre daha uygun fiyatlı olmaktadır. İçeriğinde bulunan karbon, hidrojen ve florin ile tamamen zararsızdır. Çeliklere, elektronik parçalara, bakırlara, kauçuklara, paslanmaz çeliklere, kurşunlara, dökme demirlere, pirinçlere, alüminyumlara kesinlikle zarar verilmez. Bu sebeple oldukça sıkla kullanılan söndürme sistemleri olmaktadır.

Pano İçi Söndürme Sistemi Bakımı

Pano içi söndürme sistemi bakımı, bakıldığı zaman devasa alanların korunmasını sağlayan büyük yangının söndürme sistemleri oldukça etkilidir. Panoların iç kısımlarında meydana gelen mini yangınları söndürme görevi üstlenir ve böylece büyük felaketlerin önüne geçilir. Pano içi yangın söndürme sistemi nedir bakıldığı zaman,

 • Aynı boyutlar içerisinde işlev gösteren bölgelerde elektrik panoları başta olmak üzere alanın yangından korunması için etkili olan sistemlerdir.
 • İndirekt çalışma yöntemi veya direkt çalışma prensibi şeklinde takılabilmektedir. Bu sistem içerisinde genel olarak HFC 236 ea gazı etkili olarak kullanılır.
 • Pano içi yangın söndürme sistemlerinde boru veya tubing şeklinde döşenmektedir.
 • Pano içi yangın söndürme sistemleri için kullanılan tüplerin ağırlıkları farklı şekillerde olabilir ve genel olarak 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ve 12 kg olabilmektedir.
 • Tüm takibi merkezi algılama sistem pano içi yangın söndürme sistemlerinde monitör üzerinden yapılabilir.
 • Can ve mal kaybının olmaması ve en aza indirilmesi için pano içi yangın söndürme sistemleri kullanılmalıdır.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri Fiyatı

Pano içi yangın söndürme sistemleri fiyatı, bakıldığı zaman piyasa durumuna göre farklılaşabilmektedir. İnsanların kendi eli ile söndüremeyeceği ve kendi yetenekleri ile müdahale edilemeyecek yerlerde başlayabilir.  Mikro yangınlarla müdahale eden pano içi söndürme sistemi fiyatları için danışmalısınız.

Büyük otomatik yangın söndürme sistemleri genel olarak ekonomik ve az maliyetli bir çözüm olmaktadır. Üstelik tekrar dolum ve bakım maliyetleri de oldukça etkileyici olmaktadır. Depolama bölümlerinin veya makinelerin içine mikro olarak yerleştirilir ve hem pahalı ekipmanları korumaktadır. İleride oluşacak yangınların ileriki boyutlarını önler ve olası can kayıplarına mâni olmaktadır.

Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemi

Elektrik panosu yangın söndürme sistemi ağırlıklarına göre değişebilmektedir. Genel olarak 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ve 12 kg şeklinde görülebilir. Büyük iş makinelerinin kullanıldığı robotların devrede olduğu fabrikalarda hayati derecede önem taşıyan sistemlerdir. Özellikle büyük ölçekli olan tesislerde asla ihmal edilmemesi gereken yangın söndürme sistemleri arasında bulunuyor. Elektrik panosu yangın söndürme sistemleri bakıldığı zaman,

 • Günümüzde belirli oranlarda meydana gelen yangınlar genel olarak elektrik kaynaklı olarak ortaya çıkar ve bu sebeple elektrik panosu yangınları kullanılmalıdır
 • Elektrik panosu yangın söndürme sistemi en küçük bir aksamanın büyük maliyetlere yol açabileceği ve büyük masraflara sebep olan yangınlarda mutlaka kullanılmalıdır.
 • Yalıtımsal özellik ile beraber HFC gazlar elektrik yangınları için tehlike arz etmeden söndürülmesini kolaylaştırır.

Elektrik Panosu Yangını Ne ile Söndürülür?

Elektrik panosu yangınlarında genel olarak gazlı söndürücüler kullanılmaktadır. Elektrik panosu yangını ne ile söndürülür bakıldığı zaman genel olarak karbondioksit gazlı olan söndürücüler kullanılmaktadır. Hangi yangın sınıfı olursa olsun yangınlara müdahale geç kalınmaması gerekmektedir. Geç kalınan müdahalelerde yangın büyümesi engellenir. Pano içi söndürme sistemlerinin tasarımı bakıldığı zaman,

 • Pano içi mikro söndürme sistemlerinde kurulum ve tasarıma bakıldığı zaman kabloların geçtiği bölgelere polimer borular döşenmektedir.
 • Borular sayesinde yangın durumu nerede başlarsa başlasın anında müdahale imkânı sağlanırken hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde yerleştirmektedir.
 • Mikro söndürme sistemleri düzenli bakımlarla birlikte aktiflik özelliğini korur. Elektrik panosu içerisinde polimer boruların zayıf noktaları yangınlarda meydana gelen ısı ile beraber söndürme nozulu gibi çalışma prensibi uygulanmaktadır.
 • Algılayıcı sensör mantığı bulunur ve içerideki ısı artarsa hassas yerlerinde otomatik olarak delinen polimer boru yangını söndürür ve yangın başlamadan müdahale edilir.
 • Isı, tehlikeli bir boyuta geçmeden önce söndürücü gazın üzerine yayılması engellenir ve bu özelliği ile birçok kablo temiz bir şekilde bırakılır.

Elektrik Panosu Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Elektrik panosu gazlı yangın söndürme sistemleri, çalışma prensibi; azot ile 12 bar basınç altında olan polimerden üretilmiş olan boru detektörün (Tubing) ısı karşısında yaklaşık 100 Cº’ de delinmesi sonucunda azot gazinin açığa çıkması ve aynı anda silindir üzerindeki vanayı açması ile başlamaktadır. Ayrıca, yangın alarm sistemine ihtiyaç duyulmaz. Direkt sistemlerde, nozul ve boru sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Tek bir sistemle 8.5 m³ hacme kadar olan bölümler korunmaktadır. Polimerden üretilmiş boru dedektörün ısı karsısında delinmesi ile açığa çıkan azot aynı zamanda silindir üzerinde bulunan vananın açılmasını da sağlamaktadır. Vananın açılması ile beraber, söndürme ajanı silindiri terk eder ve boru dedektörün delinen noktasından çıkar ve dedektörün delinmesine neden olan yangın kaynağına doğru püskürür.

Gerçek bir mikro söndürme sisteminin etkinliği sahip olduğu polimer hortumdan gelir. Alev sonucu oluşan ısının etkisiyle çok hızlı reaksiyona girerek karakteristik bir noktada yırtılma oluşur. Kabin içi Yangın Söndürme Sistemi çıkabilecek olası yangın tehlikesini söndürücü en iyi kimyasalı ihtiva eden tüp, vanası, ve algılayıcı hortumundan oluşmaktadır.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri Genel Özellikleri

Söndürme malzemesi olarak aşağıdakilerden biri kullanılabilir
FE 227- HFC 227 ea – FM200
FE 25 – HFC 125
CO2
Inert gazlar
Kuru Kimyevi Toz Köpük • CO2 • 3M™ Novec™ 1230 • Kuru Kimyasal (ABC, BC, D)  yangın söndürücü kimyasalları ile uyumludur

Pano İçi Söndürme Sistemi Bakımı

Pano içi söndürme sistemi bakımı, basit kurulum için tasarlanmış bu sistem olası bir yangın kaynağına çok yakın olduğu için saniyeler içinde aktive olarak güvenilir bir şekilde yangını bastırır. Yakın çevremizi yangından korurken düşük bakım maliyeti ve efektif bir çözüm sunar. Yangın tehlikesi olan; kritik muhafazaların içlerini, depolama bölmelerini, makineleri ve vasıtaları korur. mikro söndürme sistemleri yüksek değerli varlıkların muhafaza edildiği ve yangın tehlikesini azaltmak amacıyla kullanılmak istenilen her türlü kapalı alana uygulanabilir.
 
Basit kurulum için tasarlanmış bu sistem olası bir yangın kaynağına çok yakın olduğu için saniyeler içinde aktive olarak güvenilir bir şekilde yangını bastırır. Yakın çevremizi yangından korurken düşük bakım maliyeti ve efektif bir çözüm sunar. Yangın tehlikesi olan; kritik muhafazaların içlerini, depolama bölmelerini, makineleri ve vasıtaları korur. mikro söndürme sistemleri yüksek değerli varlıkların muhafaza edildiği ve yangın tehlikesini azaltmak amacıyla kullanılmak istenilen her türlü kapalı alana uygulanabilir.
                                 
                                                                                                             
 

Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri

Elektrik panosu otomatik yangın söndürme sistemi, çalışma prensibi; azot ile 12 bar basınç altında olan polimerden üretilmiş olan boru detektörün (Tubing) ısı karşısında yaklaşık 100 Cº’ de delinmesi sonucunda azot gazinin açığa çıkması ve aynı anda silindir üzerindeki vanayı açması ile başlamaktadır. Ayrıca, yangın alarm sistemine ihtiyaç duyulmaz. Direkt sistemlerde, nozul ve boru sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Tek bir sistemle 8.5 m³ hacme kadar olan bölümler korunmaktadır. Polimerden üretilmiş boru dedektörün ısı karsısında delinmesi ile açığa çıkan azot aynı zamanda silindir üzerinde bulunan vananın açılmasını da sağlamaktadır. Vananın açılması ile beraber, söndürme ajanı silindiri terk eder ve boru dedektörün delinen noktasından çıkar ve dedektörün delinmesine neden olan yangın kaynağına doğru püskürür.

Gerçek bir mikro söndürme sisteminin etkinliği sahip olduğu polimer hortumdan gelir. Alev sonucu oluşan ısının etkisiyle çok hızlı reaksiyona girerek karakteristik bir noktada yırtılma oluşur. Kabin içi Yangın Söndürme Sistemi çıkabilecek olası yangın tehlikesini söndürücü en iyi kimyasalı ihtiva eden tüp, vanası, ve algılayıcı hortumundan oluşmaktadır.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri Genel Özellikleri

Söndürme malzemesi olarak aşağıdakilerden biri kullanılabilir
FE 227- HFC 227 ea – FM200
FE 25 – HFC 125
CO2
Inert gazlar
Kuru Kimyevi Toz Köpük • CO2 • 3M™ Novec™ 1230 • Kuru Kimyasal (ABC, BC, D)  yangın söndürücü kimyasalları ile uyumludur

Elektrik Panosu Otomatik Yangın Söndürme Sistemi

Elektrik panosu otomatik yangın söndürme sistemi, basit kurulum için tasarlanmış bu sistem olası bir yangın kaynağına çok yakın olduğu için saniyeler içinde aktive olarak güvenilir bir şekilde yangını bastırır. Yakın çevremizi yangından korurken düşük bakım maliyeti ve efektif bir çözüm sunar. Yangın tehlikesi olan; kritik muhafazaların içlerini, depolama bölmelerini, makineleri ve vasıtaları korur. mikro söndürme sistemleri yüksek değerli varlıkların muhafaza edildiği ve yangın tehlikesini azaltmak amacıyla kullanılmak istenilen her türlü kapalı alana uygulanabilir.
 
Basit kurulum için tasarlanmış bu sistem olası bir yangın kaynağına çok yakın olduğu için saniyeler içinde aktive olarak güvenilir bir şekilde yangını bastırır. Yakın çevremizi yangından korurken düşük bakım maliyeti ve efektif bir çözüm sunar. Yangın tehlikesi olan; kritik muhafazaların içlerini, depolama bölmelerini, makineleri ve vasıtaları korur. mikro söndürme sistemleri yüksek değerli varlıkların muhafaza edildiği ve yangın tehlikesini azaltmak amacıyla kullanılmak istenilen her türlü kapalı alana uygulanabilir.
 

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemi Nedir?

Pano içi yangın söndürme sistemi nedir bakıldığı zaman devasa alanların korunmasını sağlayan büyük yangının söndürme sistemleri oldukça etkilidir. Panoların iç kısımlarında meydana gelen mini yangınları söndürme görevi üstlenir ve böylece büyük felaketlerin önüne geçilir. Pano içi yangın söndürme sistemi nedir bakıldığı zaman,

 • Aynı boyutlar içerisinde işlev gösteren bölgelerde elektrik panoları başta olmak üzere alanın yangından korunması için etkili olan sistemlerdir.
 • İndirekt çalışma yöntemi veya direkt çalışma prensibi şeklinde takılabilmektedir. Bu sistem içerisinde genel olarak HFC 236 ea gazı etkili olarak kullanılır.
 • Pano içi yangın söndürme sistemlerinde boru veya tubing şeklinde döşenmektedir.
 • Pano içi yangın söndürme sistemleri için kullanılan tüplerin ağırlıkları farklı şekillerde olabilir ve genel olarak 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ve 12 kg olabilmektedir.
 • Tüm takibi merkezi algılama sistem pano içi yangın söndürme sistemlerinde monitör üzerinden yapılabilir.
 • Can ve mal kaybının olmaması ve en aza indirilmesi için pano içi yangın söndürme sistemleri kullanılmalıdır.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri Fiyatı

Pano içi yangın söndürme sistemleri fiyatı bakıldığı zaman piyasa durumuna göre farklılaşabilmektedir. İnsanların kendi eli ile söndüremeyeceği ve kendi yetenekleri ile müdahale edilemeyecek yerlerde başlayabilir.  Mikro yangınlarla müdahale eden pano içi söndürme sistemi fiyatları için danışmalısınız.

Büyük otomatik yangın söndürme sistemleri genel olarak ekonomik ve az maliyetli bir çözüm olmaktadır. Üstelik tekrar dolum ve bakım maliyetleri de oldukça etkileyici olmaktadır. Depolama bölümlerinin veya makinelerin içine mikro olarak yerleştirilir ve hem pahalı ekipmanları korumaktadır. İleride oluşacak yangınların ileriki boyutlarını önler ve olası can kayıplarına mâni olmaktadır.

Elektrik Panosu Yangın Söndürme Sistemleri

Elektrik panosu yangın söndürme sistemleri, ağırlıklarına göre değişebilmektedir. Genel olarak 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ve 12 kg şeklinde görülebilir. Büyük iş makinelerinin kullanıldığı robotların devrede olduğu fabrikalarda hayati derecede önem taşıyan sistemlerdir. Özellikle büyük ölçekli olan tesislerde asla ihmal edilmemesi gereken yangın söndürme sistemleri arasında bulunuyor. Elektrik panosu yangın söndürme sistemleri bakıldığı zaman,

 • Günümüzde belirli oranlarda meydana gelen yangınlar genel olarak elektrik kaynaklı olarak ortaya çıkar ve bu sebeple elektrik panosu yangınları kullanılmalıdır
 • Elektrik panosu yangın söndürme sistemi en küçük bir aksamanın büyük maliyetlere yol açabileceği ve büyük masraflara sebep olan yangınlarda mutlaka kullanılmalıdır.
 • Yalıtımsal özellik ile beraber HFC gazlar elektrik yangınları için tehlike arz etmeden söndürülmesini kolaylaştırır.

Elektrik Panosu Yangını Ne ile Söndürülür?

Elektrik panosu yangınlarında genel olarak gazlı söndürücüler kullanılmaktadır. Elektrik panosu yangını ne ile söndürülür bakıldığı zaman genel olarak karbondioksit gazlı olan söndürücüler kullanılmaktadır. Hangi yangın sınıfı olursa olsun yangınlara müdahale geç kalınmaması gerekmektedir. Geç kalınan müdahalelerde yangın büyümesi engellenir. Pano içi söndürme sistemlerinin tasarımı bakıldığı zaman,

 • Pano içi mikro söndürme sistemlerinde kurulum ve tasarıma bakıldığı zaman kabloların geçtiği bölgelere polimer borular döşenmektedir.
 • Borular sayesinde yangın durumu nerede başlarsa başlasın anında müdahale imkânı sağlanırken hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde yerleştirmektedir.
 • Mikro söndürme sistemleri düzenli bakımlarla birlikte aktiflik özelliğini korur. Elektrik panosu içerisinde polimer boruların zayıf noktaları yangınlarda meydana gelen ısı ile beraber söndürme nozulu gibi çalışma prensibi uygulanmaktadır.
 • Algılayıcı sensör mantığı bulunur ve içerideki ısı artarsa hassas yerlerinde otomatik olarak delinen polimer boru yangını söndürür ve yangın başlamadan müdahale edilir.
 • Isı, tehlikeli bir boyuta geçmeden önce söndürücü gazın üzerine yayılması engellenir ve bu özelliği ile birçok kablo temiz bir şekilde bırakılır.

Elektrik Panosu Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Nedir?

Elektrik panosu gazlı yangın söndürme sistemleri, diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha farklı bir şekilde çalışmaktadır. Yangın tehlikesi yüksek alanlarda tercih edilen bu sistem, düşük basınçlı bir sistemdir. Ağırlıkları 1 – 12 kg arası değişim gösteren yangın tüplerinin yer aldığı elektrik panosu gazlı yangın söndürme sistemleri, büyük iş makinelerinin kullanıldığı fabrikalarda daha sık kullanılmaktadır. Çünkü bu makinelerin bulunduğu alanlarda en küçük bir aksama ciddi kazalara yol açar.

Elektrik panosu gazlı yangın söndürme sistemleri çalışma basıncına bağlı şekilde iki farklı yöntemle kullanılır. Bu yöntemler ise şunlardır:

 • Direkt Yöntem – FM200, NOVEC 1230, CO2

Bu yöntemde yukarıda yer alan söndürücü gazların depolandığı bir silindir, boşaltma vanası ve plastik bir boru bulunur. Pano içerisinde yer alan ısı 120 dereceye ulaştığında pano içerisindeki yangın tespit edilir ve plastik boru üzerinde yer alan orifisler yırtılarak gaz anında deşarj olarak yangına müdahale edilmiş olunur.

 • Endirekt Yöntem

Endirekt yöntemler ise gaz boşaltma vanası, söndürücü gazın bulunduğu bir silindir, plastik boru ve gazın boşalmasına olanak sağlayan paslanmaz bir çelik boru hattından meydana gelir. Pano içerisindeki ısı 120 dereceye ulaştığında, boru üzerinde yer alan orifisler yırtılır ve hortum içerisinde bulunan basınç düşerek silindir üzerindeki vanayı tetikler. Son olarak gaz paslanmaz borunun çıkışından boşalarak yangına müdahale etmiş olur.

                                                                                       

Copyright 2022 - Fenix Yangın Söndürme Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.  Web Tasarım Seo Hizmeti 05380339039